fbpx

Skuteczność usług jest potwierdzana poprzez kontrolę klasy czystości oleju określanej przez normę ISO 4406 lub NAS 1638.Fragment obrazu sączka przy powiększeniu x100

Po wykonaniu każdej usługi dostarczamy orzeczenie, zawierające wyniki analiz klasy czystości oleju przed i po filtracji lub oczyszczaniu.

Dodatkowo mogą zostać skontrolowane wybrane parametry fizykochemiczne oleju.

Przykładowy raport klasy czystości

pobierz teraz