fbpx

Płukanie pełnoprzepływowe układów olejowych przeprowadzamy z wykorzystaniem urządzeń takich jak:Plukanie pelnoprzeplywowe

•    pełnoprzepływowy filtr typu FPP1000,
•    zespół pompujący o dużej wydajności ZP600,
•    mobilnych boczników filtracyjnych.

Metoda ta, pozwala na osiągnięcie klasy czystości oleju na poziomie 15/12/10 wg normy ISO 4406.
Posiadamy mobilne laboratorium do wykonywania pomiaru klasy czystości oleju przy pomocy mikroskopu z wbudowaną kamerą cyfrową oraz odpowiedniego
oprogramowania. Sposób ten umożliwia identyfikację cząstek, obecnych w badanym oleju np. opiłki metalu, pył i kurz, cząstki żywico-podobne (produkty „starzenia się” oleju).

Dzięki badaniom możemy określić przyczynę występowania zanieczyszczeń w oleju oraz zapobiec awarii urządzenia, pod warunkiem, że badania czystości wykonywane są odpowiednio często.