fbpx

Oczyszczanie ukladow olejowychCzyszczenie układów olejowych ma na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych (produkty korozji, produkty starzenia się oleju jak żywice i nagary, krzemionka, włókna oraz inne zanieczyszczenia) występujących w wewnętrznych przestrzeniach układów.

Proces oczyszczania jest składa się następujących etapów:

•    pobranie próbek oleju przed wykonaniem usługi,
•    wypompowanie dotychczas pracującego oleju do tymczasowych zbiorników,
•    usunięcie resztek oleju za pomocą specjalistycznego urządzenia odsysającego,
•    dokładne wyczyszczenie ścian oraz dna zbiornika,
•    wyczyszczenie - odspojenie zanieczyszczeń mechanicznych z wewnętrznych powierzchni przewodów i rur w instalacji olejowej za Oczyszczanie ukladow olejowychpomocą urządzenia czyszczącego strumieniem oleju płucznego pod dużym ciśnieniem,
•    wykonanie obejść (tzw. bypass) łożysk ślizgowych i serwomotorów lub innych urządzeń,
•    zamontowanie w systemie liniowym zespołu pompującego o dużej wydajności maks. 600 m3/h oraz filtra pełnego przepływu,
•    zalanie układu olejem świeżym lub poprzednim (po uprzedniej filtracji) przez filtry,
•    filtracja oleju w pracującym urządzeniu aż do uzyskania stabilnej klasy czystości (na poziomie min. 16/14/11 wg normy ISO 4406) i cykliczna kontrola klasy czystości,
•    pobranie próbek oleju po zakończeniu usługi,
•    wykonanie orzeczenia oraz sprawozdania z usługi dla klienta.
Odbieramy odpady pozostałe po wykonaniu usługi, na co posiadamy stosowne zezwolenia. Dotyczy to również zużytych przez nas podczas wykonywania usługi wkładów filtracyjnych. Po wykonaniu usługi dostarczamy klientowi orzeczenie, zawierające wyniki analiz klasy czystości oleju przed i po wykonaniu usługi.