fbpx

Filtracja oleju
Usługa filtracji jest stosowana w układach olejowych, gdzie poziom zanieczyszczeń mechanicznych jest niezgodny z wymaganiami technicznymi dla danych urządzeń:

•    dla urządzeń hydrauliki z serwozaworami < 15/13/10,
•    dla urządzeń hydrauliki regulacji pomp < 17/16/13,
•    dla urządzeń hydraulicznych ogólnych < 17/15/12,
•    dla układów smarowania turbin parowych < 18/16/13,
•    dla układów smarowania turbin gazowych < 17/15/12.

 


Filtracja jest wykonywana wg procedury, na która składają się następujące etapy:
Filtracja oleju

•    pobranie próbek oleju przed wykonaniem usługi,

•    filtracja oleju w pracującym urządzeniu, aż do uzyskania stabilnej klasy czystości (na poziomie min. 16/14/11 wg normy ISO 4406) i cykliczna kontrola klasy czystości,
•    pobranie próbek oleju po zakończeniu usługi,
•    wykonanie orzeczenia oraz sprawozdania z wykonanej usługi.

Gwarantujemy uzyskanie klasy czystości oleju na poziomie 16/14/11 wg ISO 4406 (5 wg NAS 1638).
Podczas filtracji kontrolujemy na bieżąco poziom czystości filtrowanego oleju. Poziom klasy czystości jest kryterium pozwalającym stwierdzić moment zakończenia filtracji. Po wykonaniu usługi, dostarczamy klientowi orzeczenie zawierające wyniki analiz klasy czystości oleju przed i po wykonaniu usługi.