fbpx

Firma BBT dysponuje nowoczesnym laboratorium do analizy parametrów fizykochemicznych cieczy roboczych. Na podstawie wyników badań możliwe jest określenie stanu
zużycia maszyn hydraulicznych i ocena czystości układów olejowych.
W oparciu o sprawozdanie z analizy oleju (cieczy roboczej) opracowywana jest technologia czyszczenia i dobór urządzeń do wykonania usługi serwisowej.

Rodzaje wykonywanych badań:

•    Oznaczanie lepkości kinematycznej w temperaturze 40oC, (mm2/s)
•    Oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu otwartym, (oC)
•    Oznaczenie zawartości wody metodą Karola Fishera, (% lub ppm)
•    Oznaczanie liczby kwasowej i zasadowej oraz kwasowości metodą miareczkowania wobec wskaźników, (mg KOH/g)
•    Wyznaczanie zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych metodą zliczania załomocą mikroskopu (klasa czystości)
•    Oznaczanie gęstości w temperaturze 20oC, (g/cm3)
•    Oznaczanie odporności olejów na utlenianie.
Analizy labowatoryjne

Analizy labowatoryjne 02