fbpx

Produkowane przez nas wkłady filtracyjne włókninowe z serii WF-W mają za zadanie utrzymywać odpowiednio wysoką klasę czystości, która ma zasadniczy wpływ na sprawność i zużycie węzłów tarcia.

Wkłady filtracyjne wykonane są z przegrody filtracyjnej (borokrzemianowa mikrowłóknina wzmocniona obustronnie siatką PP) uformowanej gwiaździście wokół drenu (rury perforowanej). Kierunek przepływu filtrowanego medium przebiega promieniście do wewnątrz wkładu.
Wkłady Filtracyjne Włókninowe

Przegroda filtracyjna jest uformowana gwiaździście w celu zwiększenia powierzchni filtracji. Zbudowana jest z wielu warstw:

 • warstwy filtracyjne to włóknina nieorganiczna i syntetyczna,
 • warstwy odpowiedzialne za wytrzymałość mechaniczną to włóknina syntetyczna o wysokich parametrach wytrzymałościowych,
 • warstwa ochronna to siatka z tworzywa syntetycznego osłonięta wzmocnieniem zewnętrznym w postaci spirali kordowo klejowej stabilizującej plisy lub osłoną perforowaną,
 • warstwy drenarskiej.

Dzięki takiej konstrukcji produkowane przez firmę BBT wkłady filtracyjne zapewniają:

 • b. wysoką chłonność powierzchniowo-wgłębną makro i mikro zanieczyszczeń mechanicznych w całym zakresie różnicy ciśnień pracującego wkładu,
 • b. dobrą stabilność współczynnika βx w zakresie roboczym,
 • małe opory przepływu przy wysokich dokładnościach filtracji,
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna nawet przy pulsujących przepływach,
 • wysoka odporność termiczną i chemiczną.


Wkłady filtracyjne włókninowe zapewniają absolutną skuteczność filtracji w zakresie:

 • 3 µm przy współczynniku filtracji β3> 1000
 • 5 µm przy współczynniku filtracji β5> 1000
 • 10 µm przy współczynniku filtracji β10> 1000
 • 20 µm przy współczynniku filtracji β20> 1000