fbpx

Wkłady filtracyjne siatkowe z serii WF-S są wkładami ochronnymi. Dopuszcza się wielokrotne stosowanie tych wkładów po uprzednim usunięciu nagromadzonych zanieczyszczeń mechanicznych na przegrodzie filtra. Przegroda filtracyjna wkładów siatkowych wykonana jest z tkanej siatki chromoniklowej oraz drenu (siatka podtrzymująca). Jest ona uformowana gwiaździście wokół wzmocnienia w kształcie perforowanego walca, stożka lub ściętego stożka. Ponadto filtry mogą posiadać dodatkowe osłony zewnętrzne i wewnętrzne. Kierunek przepływu filtrowanego medium może przebiegać do wnętrza lub na zewnątrz wkładu. Mogą być stosowane do różnych mediów (ciecze i gazy)..8. Wkłady Filtracyjne Siatkowe

Struktura i własności fizykochemiczne materiału filtracyjnego zapewniają:

  • małe opory przepływu,  
  • wysoką wytrzymałość mechaniczną,
  • wysoką odporność chemiczną,
  • możliwość filtracji cieczy o dużych lepkościach,
  • szeroki zakres granulometryczny zatrzymywanych zanieczyszczeń,
  • możliwość oczyszczenia zabrudzonego filtra,
  • dużą żywotność.

Wkłady filtracyjne siatkowe produkowane są w następującym typoszeregu dokładności filtracji:

25 µm, 50 µm, 80 µm, 100 µm, 150 µm, 200 µm, 250 µm, 300 µm, 400 µm, 500 µm.