fbpx

Dehydrator filtracyjny jest urządzeniem służącym do filtracji i odwadniania olejów przemysłowych. Proces odwadniania oparty jest na podwyższeniu temperatury oleju i próżniowym wypompowaniu gazów.10. Dehydrator filtracyjny

Operacje ciągłego doczyszczania olejów w trakcie ich eksploatacji są podstawą procedury pielęgnacyjnej. Dają gwarancję eksploatacyjnej czystości układow olejowych maszyn zgodnie z wymaganiami normy ISO.

Schemat oznakowania typu wyrobu.

Rodzaj urządzenia:
MBDF - Mobilny Bocznikowy Dehydrator Filtracyjny
SBDF - Stacjonarny bocznikowy Dehydrator Filtracyjny

Wydajność urządzenia:

300, 1000, 2000, 3000, [l/h]

 

 • Do bocznikowego odwadniania układów olejowych z wody

  - od 0,25÷1,5% w jednym cyklu
  - w cyklu wielokrotnym ostateczna redukcja do zera wody wolnej
  - redukcja wody rozpuszczonej do 10ppm poniżej poziomu nasycenia
  - wolne rozpuszczalne gazy: redukcja do 0,25%

 • Do bocznikowego oczyszczania oleju z zanieczyszczeń mechanicznych przy zastosowaniu wkładów filtracyjnych 3µm utrzymując klasę czystości <14/11 wg. ISO 4406

 • Do filtracyjnego zalewania i uzupełniania układów olejowych

 • Jako wyposażenie: służb utrzymania ruchu, brygad remontowych, służb obsługi magazynów olejowych, zespołów serwisowych, oraz w procesach pielęgnacji układów olejowych maszyn

 • Jako Mobilny Bocznikowy Dehydrator Filtracyjny (MBDF) wspomagający systemy filtrowania i odwadniania układów takich jak: turbiny, sprężarki, dmuchawy, wtryskarki, prasy, centra obróbcze itp.

 • Jako stacjonarny Bocznikowy Dehydrator Filtracyjny (SBDF)do bocznikowego oczyszczania układów olejowych z możliwością wpięcia do systemu sterowania maszyny

 • Dehydrator cechuje prostota obsługi. Zastosowane zabezpieczenia sprawiają, że jest urządzeniem całkowicie bezpiecznym i może pracować w trybie ręcznym lub automatycznym

 • Zainstalowany przy urządzeniach jako bocznikowy blok filtracyjno- odwadniający może pracować bezobsługowo

 • Przekroczenie ustalonych wskaźników pracy samoczynnie zatrzymuje pracę i alarmuje obsługę o danym problemie na wyświetlaczu
 • Dehydrator1. Komora odwadniająca
  2. Komora filtracyjna
  3. Króciec wlotowy
  4. Króciec wylotowy
  5. Pompa obiegowa
  6. Pompa prózniowa
  7. Podgrzewacz oleju
  8. Chłodnica
  9. Zbiornik skroplin
  10. Szafa Sterownicza
  11. Pomiar temperatury
  12. Pomiar ciśnienia
 • WF-W 400/03-470/145

  Wskaźnik filtracji absolutnej, x=3µm
  Współczynnik filtracji βx, β3≥1000
  Skuteczność filtracji, ⎕F=99,88%
  Powierzchnia filtracji, PF=2,15m²
  Nom. chłonność zaniecz., mz=17mg/cm2

  • Polepszenie parametrów co powoduje zwiększenie czasu eksploatacji olejów (poprzez spowolnienie procesów ich starzenia)

  • Zabezpieczenie przed uszkodzeniami precyzyjnych elementów hydrauliki siłowej (pompy, rozdzielacze, elektrozawory itp.) układów smarowania (łożyska, przekładnie  i inne wezły tarcia)

  • Zapewnia bezawaryjną pracę urządzeń

  Wydajność przepływu [m³/h] - 0,3÷2,1

  Moc urządzenia [kW] - 4/400v/3/50Hz
  Moc podgrzewaczy[kW] - 3
  Moc urządzenia przy pracy ciągłej [kW] - 2
  Ciśnienie panujące w układzie - 0,5 lub 1x10-3
  Powierzchnia wymiany masy [m2] - 1
  Stopień oczyszczania wg. ISO 4406 ≤ -/14/12
  Stopień odwodnienia przemysłowych [ppm] - 20
  Stopień odwodnienia transformatorowych [ppm] - 10
  Zalecane wydajności dehydratorów ( w odniesieniu do pojemności układów olejowych maszyn) [L] - do 2000
  Wydajność przepływu [m³/h] - 1,0÷2,5
  Moc urządzenia [kW] - 29/400v/3/50Hz
  Moc podgrzewaczy[kW] - 27
  Moc urządzenia przy pracy ciągłej [kW] - 5
  Ciśnienie panujące w układzie - 0,5 lub 1x10-3
  Powierzchnia wymiany masy [m2] - 3
  Stopień oczyszczania wg. ISO 4406   ≤ -/14/12
  Stopień odwodnienia przemysłowych [ppm] - 20
  Stopień odwodnienia transformatorowych [ppm] - 10
  Zalecane wydajności dehydratorów ( w odniesieniu do pojemności układów olejowych maszyn) [L] - do 5000
  Wydajność przepływu [m³/h] - 1,8÷2,5
  Moc urządzenia [kW] - 48/400v/3/50Hz
  Moc podgrzewaczy[kW] - 45
  Moc urządzenia przy pracy ciągłej [kW] - 5
  Ciśnienie panujące w układzie - 0,5 lub 10-3
  Powierzchnia wymiany masy [m2] - 6
  Stopień oczyszczania wg. ISO 4406   ≤ -/14/12
  Stopień odwodnienia przemysłowych [ppm] - 20
  Stopień odwodnienia transformatorowych [ppm] - 10
  Zalecane wydajności dehydratorów ( w odniesieniu do pojemności układów olejowych maszyn) [L] - do 10000
  Wydajność przepływu [m³/h] - 2,2÷4,5
  Moc urządzenia [kW] - 90/400v/3/50Hz
  Moc podgrzewaczy[kW] - 82
  Moc urządzenia przy pracy ciągłej [kW] - 10
  Ciśnienie panujące w układzie - 0,5 lub 1x10-3
  Powierzchnia wymiany masy [m2] - 10
  Stopień oczyszczania wg. ISO 4406   ≤ -/14/12
  Stopień odwodnienia przemysłowych [ppm] - 20
  Stopień odwodnienia transformatorowych [ppm] - 10
  Zalecane wydajności dehydratorów ( w odniesieniu do pojemności układów olejowych maszyn) [L] - do 50000

   14. Dehydrator

  Rysunek Dehydrator

  pobierz teraz