мобильный фильтры частичного потока

Istnieje możliwość częściowej zmiany agregatu, stosownie do potrzeb zamawiającego. Urządzenie może zostać wyprodukowane również w standardzie przeciwwybuchowym.

Filtry bocznikowe mobilne pozwalają na korzystanie z szerokiego zakresu czynności:

  • bocznikowa filtracja oleju zarówno podczas pracy urządzenia, jak również w trakcie postoju
    zalanie układu olejowego nowym olejem
  • usunięcie z urządzenia zużytego/zanieczyszczonego oleju, bez konieczności filtracji

Специально сконструированный наконечник частичной фильтрации обеспечивает простое и универсальное присоединение к разного типа резервуарам через входное отверстие без остановки машины. Обеспечивает также правильное расположение относительно друг друга наконечников всасывающего и напорного рукавов.

Mobilne Boczniki Filtracyjne zapewniają eksploatacyjną czystość układów olejowych urządzeń, zgodną z wymaganiami narzuconymi przez normy ISO.

Szczegółowe parametry techniczne mobilnych agregatów filtracyjnych wraz z odpowiadającymi im rysunkami gabarytowymi dostępne są w dziale "Do pobrania".