Kompletacja Zestawów

Kompletacja zestawów do oznaczania klasy czystości oleju i innych cieczy roboczych

Wykonujemy analizy laboratoryjne podstawowych parametrów fizykochemicznych oleju. Wyniki w postaci orzeczenia są wysyłane na pocztą elektroniczną (e-mail) albo w formie papierowej zwykłą pocztą.

Analizy podstawowych parametrów fizykochemicznych:
Lp.Rodzaj oznaczenia/analizyWykonanie wg normy
1. Gęstość w temperaturze 20 °C [g/dm3] PN-ISO 3675:1997
2. Lepkość w temperaturze 40 °C [mm2/s] PN-81/C-04011
3. Temperatura zapłonu [°C] lub [K] PN-82/C-04008/
4. Zawartość wody - metoda destylacyjna PN-83/C-04523
5. Liczba kwasowa [mg KOH/g cieczy] PN-81/C-04066
6. Klasa czystości (metoda mikroskopowa ISO 4407) PN - ISO 4407
7. Korozja na płytkach: miedzianej, stalowej w T = 120 °C PN-85/C-04093

Świadczymy także usługi analityczne innych parametrów oleju przy współpracy z instytutami naukowymi posiadającymi akredytacje na wykonywanie analiz wymienionych w poniższej tabeli.

Analizy innych parametrów oleju:
Lp.Rodzaj oznaczenia/analizyWykonanie wg normy
1. Zawartość wody - metoda K. Fischera, czułość 5 do ppm  PN-81/C-04959
2. Zdolność do emulgowania PN-86/C-04093
3. Oznaczanie liczby deemulgacyjnej PN-79/C-04110
4. Odporność na utlenianie ASTM D2272 (RBOT)
5. Skłonność do pienienia PN-85/C-04055
6. Zawartość inhibitora utleniania spektrometria IR
7. Zdolność do wydzielania powietrza w temp. 50 °C PN-79/C-04174

Przy wysyłaniu próbki prosimy podać rodzaj żądanych analiz oraz dołączyć (lub przesłać je osobno fax'em lub e-mail'em) następujące dane o próbce, jeżeli są znane:

  • rodzaj (lub nazwa) oleju oraz producent oleju,
  • czas pracy oleju,
  • maszyna lub urządzenie w którym olej pracuje,
  • pojemność zbiornika oleju,
  • data pobrania próbki,

Pojemnik (butelka z tworzywa sztucznego lub szklany słoik) powinny być czyste i suche. Należy pamiętać o zabezpieczeniu pojemnika z próbką przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.