Filtracja Oleju

Filtracja oleju i innych cieczy roboczych

Wykonujemy usługę filtracji oleju pracującego w różnych urządzeniach. Są to np.: układy smarowania: turbin energetycznych, sprężarek itp., układy hydrauliczne: pras, wtryskarek, i inne.

Usługa filtracji składa się z następujących etapów:

  • pobranie próbek oleju przed wykonaniem usługi,
  • filtracja oleju w pracującym urządzeniu aż do uzyskania stabilnej klasy czystości i cykliczna kontrola klasy czystości,
  • pobranie próbek oleju po zakończeniu usługi,
  • wykonanie orzeczenia oraz sprawozdania z usługi dla klienta.

Specjalnie skonstruowana końcówka bocznikowego filtrowania zapewnia łatwe i uniwersalne podłączenie do różnych typów zbiorników poprzez otwór wlewowy bez przerywania pracy maszyny. Zapewnia jednocześnie prawidłowe usytuowanie względem siebie końcówek węża ssawnego i tłocznego.

Po wykonaniu usługi dostarczamy klientowi orzeczenie, zawierające wyniki analiz klasy czystości oleju przed i po wykonaniu usługi.