Czyszczenie i Płukanie Układów Olejowych

Czyszczanie i płukanie układów olejowych turbin energetycznych i innych

W przypadku gdy usługa filtracji jest ekonomicznie nieopłacalna, wykonujemy oczyszczanie układu. Usługa oczyszczania składa się z następujących etapów:

  • wypompowanie dotychczas pracującego oleju do tymczasowych zbiorników,
  • usunięcie resztek oleju za pomocą urządzenia odsysającego,
  • wyczyszczenie ścian zbiornika oleju,
  • wyczyszczenie rur w instalacji olejowej za pomocą urządzenia czyszczącego strumieniem cieczy pod dużym ciśnieniem,
  • zalanie układu olejem świeżym lub poprzednim (po uprzedniej filtracji) przez filtry,
  • filtracja oleju w pracującym urządzeniu aż do uzyskania stabilnej klasy czystości i cykliczna kontrola klasy czystości,
  • pobranie próbek oleju po zakończeniu usługi,
  • wykonanie orzeczenia oraz sprawozdania z usługi dla klienta.

Gwarantujemy uzyskanie klasy czystości oleju na poziomie 14/11 wg ISO 4406 (5 wg NAS 1638). Po wykonaniu usługi dostarczamy orzeczenie, zawierające wyniki analiz klasy czystości oleju przed i po wykonaniu usługi.

Odbieramy odpady pozostałe po wykonaniu usługi, na co posiadamy stosowne zezwolenia. Dotyczy to również zużytych przez nas wkładów filtracyjnych podczas wykonywania usługi.