Wkłady Filtracyjne Włókninowe

Wkłady filtracyjne włókninowe

Produkowane przez nas wkłady filtracyjne włókninowe z serii WF-W mają za zadanie utrzymywać odpowiednio wysoką klasę czystości, która ma zasadniczy wpływ na sprawność i zużycie węzłów tarcia.

Wkłady filtracyjne wykonane są z przegrody filtracyjnej (borokrzemianowa mikrowłóknina wzmocniona obustronnie siatką PP) uformowanej gwiaździście wokół drenu (rury perforowanej). Kierunek przepływu filtrowanego medium przebiega promieniście do wewnątrz wkładu.

Przegroda filtracyjna jest uformowana gwiaździście w celu zwiększenia powierzchni filtracji. Zbudowana jest z wielu warstw:

 • warstwy filtracyjne to włóknina nieorganiczna i syntetyczna,
 • warstwy odpowiedzialne za wytrzymałość mechaniczną to włóknina syntetyczna o wysokich parametrach wytrzymałościowych,
 • warstwa ochronna to siatka z tworzywa syntetycznego osłonięta wzmocnieniem zewnętrznym w postaci spirali kordowo klejowej stabilizującej plisy lub osłoną perforowaną,
 • warstwy drenarskiej.

Dzięki takiej konstrukcji produkowane przez firmę BBT wkłady filtracyjne zapewniają:

 • b. wysoką chłonność powierzchniowo-wgłębną makro i mikro zanieczyszczeń mechanicznych w całym zakresie różnicy ciśnień pracującego wkładu,
 • b. dobrą stabilność współczynnika βx w zakresie roboczym,
 • małe opory przepływu przy wysokich dokładnościach filtracji,
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna nawet przy pulsujących przepływach,
 • wysoka odporność termiczną i chemiczną.

Wkłady filtracyjne włókninowe zapewniają absolutną skuteczność filtracji w zakresie:

 • 3 µm przy współczynniku filtracji β3> 1000
 • 5 µm przy współczynniku filtracji β5> 1000
 • 10 µm przy współczynniku filtracji β10> 1000
 • 20 µm przy współczynniku filtracji β20> 1000