Stacjonarne Boczniki Filtracyjne

Stacjonarne boczniki filtracyjne

Innym rodzajem urządzeń przez nas produkowanych są stacjonarne boczniki filtracyjne. Bocznik jest urządzeniem trwale zamontowanym w określonym miejscu. Pracuje jako urządzenie autonomiczne. 

Może być na życzenie zamawiającego wyposażony w dodatkowe zabezpieczenia elektryczne, pozwalające połączyć je ze scentralizowanym systemem automatyki i monitoringu.

Przeznaczony jest do:

  • bocznikowego oczyszczania układów olejowych z zanieczyszczeń mechanicznych i wody wolnej,
  • do filtracyjnego zalewania i uzupełniania w/w układów olejowych,
  • do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (w wersji Eex).

Boczniki są budowane w wersjach standardowych oraz do pracy w strefach specjalnych (np. zagrożonych wybuchem). Ich parametry eksploatacyjne (przepływ cieczy roboczej, powierzchnia filtracji, dokładność filtracji itp.) są dostosowywane do konkretnych wymagań klienta.

Stacjonarne boczniki filtracyjne dają gwarancję eksploatacyjnej czystości układów olejowych maszyn i urządzeń zgodną z wymogami norm ISO.

Dokładne dane techniczne boczników stacjonarnych, ich parametrów technicznych oraz rysunków gabarytowych znajdują sie w sekcji do pobrania