Mobilne Boczniki Filtracyjne

Istnieje możliwość zmiany wyposażenia agregatu stosownie do potrzeb zamawiającego. Możemy wykonać także urządzenie w standardzie przeciwwybuchowym.

Agregaty filtracyjne pozwalają wykonać następujące czynności:

  • bocznikowe oczyszczanie oleju w trakcie pracy maszyny
  • wypompowanie brudnego oleju z maszyn z pominięciem komory filtracyjnej
  • zalewanie układów olejowych świeżym olejem

Specjalnie skonstruowana końcówka bocznikowego filtrowania zapewnia łatwe i uniwersalne podłączenie do różnych typów zbiorników poprzez otwór wlewowy bez przerywania pracy maszyny. Zapewnia jednocześnie prawidłowe usytuowanie względem siebie końcówek węża ssawnego i tłocznego.

Nasze urządzenia dają gwarancję eksploatacyjnej czystości układów olejowych maszyn zgodną z wymogami norm ISO.

Dokładne dane techniczne agregatów mobilnych, ich parametrów technicznych oraz rysunków gabarytowych znajdują sie w sekcji do pobrania