Mobilne Filtry Bocznikowe - Agregaty do Oczyszczania Oleju

Istnieje możliwość częściowej zmiany agregatu, stosownie do potrzeb zamawiającego. Urządzenie może zostać wyprodukowane również w standardzie przeciwwybuchowym.

Filtry bocznikowe mobilne pozwalają na korzystanie z szerokiego zakresu czynności:

  • bocznikowa filtracja oleju zarówno podczas pracy urządzenia, jak również w trakcie postoju
    zalanie układu olejowego nowym olejem
  • usunięcie z urządzenia zużytego/zanieczyszczonego oleju, bez konieczności filtracji

Specjalnie skonstruowana końcówka bocznikowego filtrowania zapewnia łatwe i uniwersalne podłączenie do różnych typów zbiorników poprzez otwór wlewowy bez przerywania pracy maszyny. Zapewnia jednocześnie prawidłowe usytuowanie względem siebie końcówek węża ssawnego i tłocznego.

Mobilne Boczniki Filtracyjne zapewniają eksploatacyjną czystość układów olejowych urządzeń, zgodną z wymaganiami narzuconymi przez normy ISO.

Szczegółowe parametry techniczne mobilnych agregatów filtracyjnych wraz z odpowiadającymi im rysunkami gabarytowymi dostępne są w dziale "Do pobrania".