Aktualności

Budowa Nowej Siedziby Firmy BBT w Rzeszowie

01 czerwca 2013

W czerwcu 2013 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia" na rozbudowę siedziby firmy wraz z nowym parkiem maszynowym.

W czasie trwania wszystkich procedur sprawdzających nasz wniosek o dofinansowanie, w sierpniu przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe na budowę firmy, w wyniku którego wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę.

Po podpisaniu umowy z firmą budowlaną, dnia 01.10.2013 r. przekazaliśmy teren budowy Wykonawcy i prace ruszyły pełną parą. W nowym budynku przewidziane są pomieszczenia biurowe, magazyny oraz hale produkcyjne wyposażone w nowoczesne urządzenia, które pozwolą nam na zwiększenie asortymentu w dziedzinie wkładów filtracyjnych i urządzeń do filtracji oleju. W nowym budynku znajdować się będzie również nowoczesne laboratorium dzięki czemu będziemy mogli zwiększyć zakres świadczonych usług w dziedzinie analiz laboratoryjnych dla olejów.

Dnia 09.10.2013 r. otrzymaliśmy decyzję z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o zakwalifikowaniu naszego wniosku do dofinansowania i w listopadzie podpisaliśmy umowę.

Dzięki takiemu obrotowi zdarzeń nowy budynek oddany zostanie do użytku we wrześniu 2014 r.

Budowa Nowej Siedziby Firmy BBT w Rzeszowie