Mobile by-pass filters

Istnieje możliwość częściowej zmiany agregatu, stosownie do potrzeb zamawiającego. Urządzenie może zostać wyprodukowane również w standardzie przeciwwybuchowym.

Filtry bocznikowe mobilne pozwalają na korzystanie z szerokiego zakresu czynności:

  • bocznikowa filtracja oleju zarówno podczas pracy urządzenia, jak również w trakcie postoju
    zalanie układu olejowego nowym olejem
  • usunięcie z urządzenia zużytego/zanieczyszczonego oleju, bez konieczności filtracji

A specially designed union piece of the bypass filtering unit allows to connect easily and flexibly to different oil reservoirs via their oil refills plug without machine stoppage. At the same time, it secures correct relative position of suction and pressure hose tips.

Mobilne Boczniki Filtracyjne zapewniają eksploatacyjną czystość układów olejowych urządzeń, zgodną z wymaganiami narzuconymi przez normy ISO.

Szczegółowe parametry techniczne mobilnych agregatów filtracyjnych wraz z odpowiadającymi im rysunkami gabarytowymi dostępne są w dziale "Do pobrania".